Dofinansowane przez:

Förderung 2021

Targi cyfrowe
27 kwietnia 2022

Nowoczesne metody rekrutacji pracowników na Pomorzu

Po co ?

Dziesiejsza technologia i dostępne formaty cyfrowej mają wiele zalet; dla firm jak i dla wykwalifikowanych pracowników. Pozwalają na efektywniejsze czasem, śmiałe poszukiwanie rozwiązań, pracę zdalną, czy rozbudowę sieci kontaktów bez wychodzenia z firmy czy z domu. Formaty cyfrowe mają ogromny wpływ na nasze życie zawodowe. Porozmawiajmy o tym.
W kwietniu 2022 r. odbędzie się wydarzenie online dla wykwalifikowanych pracowników i firm w celu ułatwienia nawiązania nowych kontaktów dla podmiotów regionu Powiatu Pomorze Przednie Greifswald, Powiatu Meklemburg -Sterlitz oraz polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Podczas jednodniowego wydarzenia online firmy zaprezentują swoje oferty dotyczące zatrudnienia, a wykwalifikowani pracownicy poznają oferty pracy. Wydarzenie online będzie inicjowane przez marketing wielokanałowy, za pomocą którego, firmy przedstawią się już przed wydarzeniem. Oprócz kwestii związanych z zatrudnieniem i poszukiwaniem pracy poruszone zostaną kwestie związane z brandingiem regionalnej marki Pomorza. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Targi cyfrowe na Pomorzu

Organizację targów cyfrowych uzasadniają trzy wyzwania, które występują zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie:

  • zmiana demograficzna
  • niewystarczające zasoby kadrowe
  • zastosowanie nowoczesnych technologii

Minusowe saldo migracji osób w wieku produkcyjnym w Województwie Zachodniopomorskim, jak również postępujący proces starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju regionu, wskazuje na konieczność niestandardowych rozwiązań w celu zapewnienia siły roboczej w regionie w ujęciu długofalowym.
Pomimo dodatniego salda ludności w pierwszych kwartałach 2020 r. w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, innowacje są konieczne w celu utrzymania wyników gospodarczych regionu. Według V prognozy demograficznej do 2040 r. prawdopodobnie będzie mniej osób i coraz bardziej niekorzystny stosunek wieku produkcyjnego do emerytów we wschodnich częściach kraju. Gospodarka regionalna już odczuwa wynikający z tego niedobór wykwalifikowanych pracowników. Analiza przeprowadzona przez Agencję Pracy wyraźnie pokazuje również, że wolne stanowiska w niektórych grupach zawodowych nie są obsadzane wykwalifikowanymi specjalistami lub dopiero po czasochłonnych poszukiwaniach.

Zarówno polska, jaki i niemiecka strona ma zatem (wspólne) wyzwanie zapewnienia wykwalifikowanych pracowników dla firm w regionie. Postrzeganie Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jako wspólnego regionu do pracy i życia zwiększy atrakcyjność zarówno polskiej, jak i niemieckiej części dla obecnych i nowych mieszkańców.

Doświadczenia zebrane przez Welcome Center w MV wskazują, że dotarcie do klientów w sposób tradycyjny (produkty drukowane, strony internetowe, targi) jest nadal ważne, jednak nowe osiągnięcia i trendy w marketingu, a także, co nie mniej ważne, doświadczenia z okresu pandemii koronawirusa wymagają innowacji w kontaktach z wykwalifikowanymi pracownikami.

Wydarzenie online i marketing influenza są połączeniem profesjonalizacji i rozrywki, które z powodzeniem plasują się w nowoczesnych trendach aby dotrzeć do nowych klientów i zyskać ich przychylność.

W 2020 roku formy targów cyfrowych oraz kampanie internetowe były z powodzeniem wykorzystywane przez podmioty działające w dziedzinie rekrutacji wykwalifikowanej siły roboczej. Te formy kontaktu, oferują instytucjom i przedsiębiorstwom m.in. w słabo zurbanizowanych obszarach możliwość zdalnego dotarcia do klientów. Podobne zalety mają narzędzia influencer marketingu. Wzrost treści reklamowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem influencerów w kanałach mediów społecznościowych, rośnie od lat, w tym w Niemczech (patrz badanie dotyczące wykorzystania Influencer Marketing BVDW e.V. 2018).
Targi cyfrowe powinny umożliwić potencjalnym specjalistom zakotwiczenie w regionie i dać firmom możliwość przeciwdziałania pogłębiającym się trendom niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Zanotujcie sobie w kalendarzu tę datę: 27 kwietnia 2022!


Welcome Center Region Greifswald
✆ +49 3834 8552635
@ welcomecenter@abs-greifswald.de
Welcome Center Stettiner Haff
✆ +49 3973 2288588
@ welcome-stettinerhaff@abs-greifswald.de

✆ +49 3834 8552635
@ welcomecenter@abs-greifswald.de

✆ +49 3973 2288588
@ welcome-stettinerhaff@abs-greifswald.de